Problém 6:
S chybou ORA-06553: PLS-801: internal error [56319] se setkáte pokaždé, budete-li klonovat databázi z 64b verze na 32b verzi nebo opačně. Je to z důvodů invalidních objektů v databázi a vy musíte ručně tyto objekty překompilovat.
Řešení:

Nejdřív databázi přepněte do upgrade režimu a zinvalidněte všechny objekty. Poté ji nastartujte normálně a objekty opět zkompilujte.

SQL> shutdown immediate;
SQL> startup upgrade;
SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlirp;
SQL> shutdown immediate;
SQL> startup;
SQL> @@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlrp;

Zmínka o chybě je i na metalinku Note:414043.1, Note:413484.1Komentáře