PRVNÍ MĚSÍC VZDÁLENÉ ADMINISTRACE ZDARMA. Čtěte více. Ověřte si, že daná spolupráce funguje.

Health Check databáze

Pod pojmem health check (HC) si můžete představit celou řadu různých kontrol. Některé mohou být zevrubné, jiné zase hodně podrobné. Některé více obecné, jiné naopak zaměřené na konkrétní oblasti. Já provádím úvodní HC obecný, kdy projdu veškeré oblasti a doporučím, co je potřeba upravit/změnit/nastavit v každé z nich. HC provádím, jak na single databázích, tak na RAC řešeních. Pro sběr informací používám RDA, EM/GC/CC, sqlplus a vlastní scripty.

Získáte informaci o nastavení vaší databáze.

Důvod, proč dělám úvodní HC obecnější je ten, že ho často prezentuji i managementu a je tedy zbytečné, dělat ho odborný. Navíc, tento prvotní dokument má říci, jak je databáze nastavená nyní a zda-li zde není něco kritického. Úvodní HC se skládá z první části, která obsahuje doporučení, zpravidla to bývají 2-3 strany. Druhá část obsahuje podkladové materiály, ze kterých jsem vycházel. Výstupy z dotazů, reportů nebo screenshoty z EM či jiných toolů, které použiji. Většinou tento úvodní HC odhalí hlavní příčinu, pokud tomu tak není, udělá se hlubší analýza wait eventu, latches nebo SQL dotazů. Těžko se to zobecnuně, neboť každý systém je jiný.

Ptám se, jestli se mám na nějakou oblast zaměřit konkrétně.

Kdy se provádí health check?

V podstatě kdykoli, ale většinou jsem o něj požádán, ve chvíli, kdy:

 1. Klient řeší problémy s výkonností.
 2. Klient neví, jak je přesně jeho databáze nastavená a chce provést kontrolu.
 3. Neexistuje žádná dokumentace k databázi a je potřeba vytvořit základní dokument.

Co kontroluji?

Oblasti mohou být odlišné, berte to spíše jako přehled toho, co se může v HC objevit.

Operační systém

 • Verzi
 • Volné místo
 • Java
 • Package
 • Soubory
 • atd

Databázi

 • Performance – Co generuje zátěž a proč.
 • Statspack nebo AWR, ASH reporty
 • Wait eventy
 • Instalace
 • Nastavení paměti SGA/PGA
 • Rozložení datových souborů, IO
 • Tablespaces
 • Invalidní objekty
 • Verzi databáze, patche
 • Redo logy
 • Latche/locky
 • ORA chyby
 • rozložení objektů (tabulky, indexy)
 • Joby
 • Uživatele
 • Zabezpečení/auditování
 • Zálohy
 • SQL dotazy
 • Analyzuji alert.log/trace soubory
 • Enterprise manager

Cena za health check je individuální a určuji ji podle typu databáze, OS, klienta, atd. V případě dlouhodobější spolupráce HC ZDARMA.

 Komentáře