Získejte konzultaci v hodnotě 1 500 Kč k vaší databázi Oracle zcela zdarma. Ozvěte se mi ještě dnes.

Našel jsem ve svých materiálech postup, jak nainstalovat ASM instanci na linuxu. Je to přehledný postup i se screenshoty. Třeba se někomu z vás bude hodit pro testovani, například ve VMWARE.

Příprava operačního systému k instalaci

Na konci prezentace je přiložený soubor.

Veškeré testy budu provádět na volně šiřitelné distribuci CentOS.

ISO obrazy si můžete stáhnout z oficiálních stránek zde . Pro naše potřeby stačí, když si stáhnete první 4 CD.

V mém případě se jedná a tyto soubory.

CentOS-5.3-i386-bin-1of6.iso

CentOS-5.3-i386-bin-2of6.iso

CentOS-5.3-i386-bin-3of6.iso

CentOS-5.3-i386-bin-4of6.iso

Účelem článku není popsat způsob instalace operačního systému. Zvolte prosím jen typ instalace Server GUI a proklikejte všechny obrazovky podle svého výběru.

Pečlivě si pročtěte dokumentaci hlavně sekci “2 Oracle Database Preinstallation Requirements” která zahrnuje informace o minimální velikost disků a paměti.

Jakmile máte server naistalovaný proveďte jeho aktualizaci. V CentOS nám k tomu poslouží příkaz yum update. Po dohrání aktualizací potvrďte klíč a vše se nainstaluje.

 

[root@centos53 ~]# yum update

Transaction Summary

====================================================================

Install 3 Package(s)

Update 86 Package(s)

Remove 0 Package(s)

Total download size: 160 M

Is this ok [y/N]: y

——————————————————————–

Total 57 kB/s | 160 MB

48:08

Importing GPG key 0xE8562897 „CentOS-5 Key (CentOS 5 Official

Signing Key) “ from /etc/pki/rpmgpg/

RPM-GPG-KEY-CentOS-5

Is this ok [y/N]: y

Complete!

[root@centos53 ~]#

 

Server máte tedy připravený, ale pro instalaci Oracle software je pořeba dohrát ještě dodatečné knihovny. Dohrajte dodatečné knihovny opět pomocí příkazu yum install. O jaké přesne se jedná se dočtete v dokumentaci k příslusné distribuci Oracle v sekci „Package requirements.“

 

[root@centos53 ~]# yum install compat-libstdc++-33 elfutilslibelf-

devel glibc-devel gcc gcc-c++ libaio-devel libstdc++-devel

sysstat unixODBC-devel

Transaction Summary

====================================================================

Install 13 Package(s)

Update 0 Package(s)

Remove 0 Package(s)

Total download size: 17 M

Is this ok [y/N]: y

Complete!

[root@centos53 ~]#

 

Poznámka: Já jsem musel ještě doinstalovat knihovnu xorg-x11-deprecated-libs, protože bez ní mě nešel spustit Installer. S ním budeme pracovat dále při instalaci vlastního softwaru.

Podle dokumentace nastavíme ještě parametry jádra, abychom splnili požadavky pro instalaci Oracle software a databáze. V dokumentaci sekce „Configuring Kernel Parameters“.

 

[root@centos53 ~]# vi /etc/sysctl.conf

# Oracle 11g

kernel.sem = 250 32000 100 128

fs.file-max = 65536

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

net.core.rmem_default = 4194304

net.core.rmem_max = 4194304

net.core.wmem_default = 262144

net.core.wmem_max = 262144

[root@centos53 ~]# vi /etc/security/limits.conf

#Oracle 11g

oracle soft nproc 2047

oracle hard nproc 16384

oracle soft nofile 1024

oracle hard nofile 65536

[root@centos53 ~]# vi /etc/pam.d/login

#Oracle 11g

session required /lib/security/pam_limits.so

[root@centos53 /]# cat /etc/redhat-release

CentOS release 5.3 (Final)

 

Poznámka: V případě, ze použijete jiný než certifikovaný operační systém nepodaří se vám spustit instaler. V tomto případě je potřeba ručně editovat soubor /etc/redhat-release.

Metalink: 225710.1 How to Verify You Have an Oracle Supported Kernel

Operační systém máte připravený a můžete přistoupit k vytvořeni skupin a uživatele oracle. Uživateli oracle nastavte dostatečně silné heslo neboť tento uživatel může dělat se softwarem a vlastní databází.

 

[root@centos53 ~]# groupadd -g 501 oinstall

[root@centos53 ~]# groupadd -g 502 dba

[root@centos53 ~]# groupadd -g 503 oper

[root@centos53 ~]# groupadd -g 504 asm

[root@centos53 ~]# groupadd -g 505 asmdba

[root@centos53 ~]# useradd -m -u 501 -g oinstall -G dba,oper,asm

-d /home/oracle -s /bin/bash -c „Vlastnik Oracle sw“ oracle

[root@centos53 ~]# passwd oracle

Changing password for user oracle.

New UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

 

Jako uložistě použijeme Automatic storage management (ASM). Připravte si tedy disky a rozdělt je na potřebnou velikost. Ja mám k dispozici 6G disk a rozdělím ho na 3 části, kde každá z nich bude připadat jedné diskové skupině. Jedna se třetí SCSI disk tedy zařízeni /dev/sdb.

 

[root@centos53 ~]# fdisk /dev/sdb

Command (m for help): n

Command action

e extended

p primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 1

First cylinder (1-783, default 1):

Using default value 1

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-783, default 783):

+2G

Command (m for help): n

Command action

e extended

p primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 2

First cylinder (245-783, default 245):

Using default value 245

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (245-783, default

783): +2G

Command (m for help): n

Command action

e extended

p primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 3

First cylinder (489-783, default 489):

Using default value 489

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (489-783, default

783): +2G

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

 

Operační systém je připravený a můžete přejít k vytvoření a přiřazení diskových skupin se kterými bude pracovat ASM instance a vlastně i naše databáze.

Příprava a vytvoření diskových skupin

Pro instalaci ASM je potřeba doinstalovat ovladače ASMLib, které můžete stáhnout ze stránek Oracle. zde

Jedná se o 3 rpm balíky. Pro mou verzi OS to jsou tyto.

 

– Support files (oracleasm-support-2.1.3-1.el5.i386.rpm)

– Userspace library (oracleasmlib-2.0.4-1.el5.i386.rpm)

– Kernel driver (oracleasm-2.6.18-164.el5-2.0.5-1.el5.i686.rpm)

Dejte si pozor ať stáhnete a naistalujete správné balíky podle vašeho jádra systému.

Verzi jádra si můžete vypsat pomocí příkazu uname.

[root@centos53 tmp]# uname -r

2.6.18-164.el5

[root@centos53 tmp]# rpm -Uvh oracleasm-support-2.1.3-

1.el5.i386.rpm oracleasm-2.6.18-164.el5-2.0.5-1.el5.i686.rpm

oracleasmlib-2.0.4-1.el5.i386.rpm

Preparing… ############################# [100%]

1:oracleasm-support ############################# [ 33%]

2:oracleasm-2.6.18-164.el ############################# [ 67%]

3:oracleasmlib ############################# [100%]

[root@centos53 tmp]# /etc/init.d/oracleasm configure

Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library driver. The following questions will determine whether the driver is loaded on boot and what permissions it will have. The current values will be shown in brackets (‚[]‘). Hitting without typing an answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: oracle

Default group to own the driver interface []: oinstall

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y

Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

Writing Oracle ASM library driver configuration: done

Initializing the Oracle ASMLib driver: [ OK]

Scanning the system for Oracle ASMLib disks: [ OK]

 

[root@centos53 tmp]#

Knihovny máte doinstalované a můžete přistoupit k vlastní tvorbě ASM disků. K tomu slouží program oracleasm.

[root@centos53 tmp]# /etc/init.d/oracleasm createdisk VOL1

/dev/sdb1

Marking disk „VOL1“ as an ASM disk: [ OK]

[root@centos53 tmp]# /etc/init.d/oracleasm createdisk VOL2

/dev/sdb2

Marking disk „VOL2“ as an ASM disk: [ OK]

[root@centos53 tmp]# /etc/init.d/oracleasm createdisk VOL3

/dev/sdb3

Marking disk „VOL3“ as an ASM disk: [ OK]

[root@centos53 tmp]# /etc/init.d/oracleasm listdisks

VOL1

VOL2

VOL3

Vlastní Instalace ASM instance ASM beží jako samostatná instance. K jejímu vytvoření nám slouží Oracle Universal Installer (OUI). Nyní máte připravený operační systém, naistalované knihovny ASMLib adisky označené k použití. Můžete spustit vlastní instalaci pomocí utility runInstaller.

Postup je popsaný níže i s vybranými snímky.

 

Přihlaste se jako uživatel Oracle a spusťte runInstaller.

[oracle@centos53 database]$ ls

doc install README runInstaller stage welcome.html

[oracle@centos53 database]$ ./runInstaller

Obrázek 1.1 – Úvodní obrazovka po spuštění installeru

1. Zvolte způsob instalace:

– Vyberte Advanced Installation

– Stiskněte tlačítko Next

obr_01

Obrázek 1.2 – Volba adresáře pro Oracle Inventory

2. Zvolte adresář pro Oracle Inventory a skupinu, která do něj může zapisovat:

– Inventory Directory: /u01/app/oraInventory

– Operating System group name: oinstall

– Stiskněte tlačítko Next

Obrázek 1.3 – Volba instalace

3. Zvolte typ instalace:

– Vyberte Enterprise Edition

– Stiskněte tlačítko Next

Obrázek 1.4 – Vyberte Oracle Base a adresář kam má být naistalovaný software

4. Zvolte umístění pro Oracle Base a software databáze

– Oracle Base: /u01/app/oracle

– Name: OraDB11gASM

– Path: /u01/app/oracle/product/11.1.0/asm

 

Poznámka: Oracle doporučuje použít rozdílné ORACLE_HOME pro ASM a databázi z důvodů lepší administrace a aplikování záplat.

– Stiskněte tlačítko Next

Obrázek 1.5 – Instaler si zkontroluje zda systém splňuje veškeré předpoklady pro instalaci.

5. Kontrola systému před vlastní instalací

– V mém případě instaler hlásí nedostatek paměti RAM. Jelikož se jedná o testovací server mám zde jen 1GB paměti a dané upozornění odsouhlasím a pokračujeme dál.

– Ve vašem případě by mělo být vše v pořadku. Není-li tomu tak opravte chyby, zejména jedna-li se o chybějící balíky v systému.

– Stiskněte tlačítko Next

Obrázek 1.6 – Výběr komponenty, která se má nainstalovat. V tomto případě Automatic Storage management ( ASM )

6. Zvolte komponentu, která se má instalovat

– Vyberte Configure Automatic Storage Management (ASM)

– Vložte heslo pro administrátora ASM a potvrďte

– Stiskněte tlačítko Next

Obrázek 1.7 – Výběr a nastavení diskových skupin a disků

7. Přiřaďte disky a pojmenujte diskovou skupinu pro ASM

– Disk Group Name: DATA

– Redundancy ( Nastavuje zrcadlení dat )

– High zrcadlí data 2x

– Normal zrcadlí data 1x. Standartní nastavení.

– External data se nezrcadlí uvnitř ASM. Toto nastavaní je typické máte-li nastavený RAID na datovém uložišti.

– Add Disks

Označte dva ze tří disků, které jste dříve nakonfigurovali. Jeden ponechte volný.

Využijete ho dále při výkladu.

– Stiskněte tlačítko Next

Obrázek 1.8 – Přiřazení oprávnění skupinám operačního systému

8. Oprávněné skupiny operačního systému

– Database Administrator (OSDBA) Group: dba

– Database Operator (OSOPER) Group: dba

– ASM administrator (OSASM) Group: dba

Přiřaďte veškerá oprávnění skupině dba. Nemáme důvod dělit oprávnění do více skupin.

– Stiskněte tlačítko Next

Obrázek 1.9. – Oracle configuration manager

9. Registrace Oracle Configuration Manager

– Pro testovací účely není potřeba registrovat konfiguraci do metalinku. Tato registrace je výhodná u produkčních prostředí při komunikaci s podporou ze strany Oracle.

– Stiskněte tlačítko Next

Obrázek 1.10 – Souhrná obrazovka. Zde vidíte co a kam bude nainstalováno.

10. Souhrn

– Seznam produktů, které budou instalovány

– Stiskněte tlačítko Next

Obrázek 1.11 – Po dokončení instalace je potřeba spustit dva scripty pod uživatelem root

11. Spusťte konfigurační scripty

Na konci instalace se objeví okno s žádostí o spuštění konfiguračních scriptů pod uživatelským účtem root. Přihlaste se jako root a spusťte dané scripty.

– Nechte předdefinované hodnoty a stiskněte Enter

– Stiskněte OK po dokončení

Poznámka: Automatické spuštění konfiguračních asistentů

– Oracle Net, Oracle database a iSQL*Plus asistenti jsou spuštěni automaticky.

Obrázek 1.12 – Dokončení instalace

12. Instalace ASM instance byla úspěšně dokončena.

– Stiskněte tlačítko Exit

Celý postup v jednom PDF dokumentu.Komentáře