Kurz Vám představí i ostatní objekty v databázi, protože vše není jen o tabulkách. Zároveň si probereme i ostatní DDL, DML a DCL příkazy, protože select je důležitý, ale data se vkládají, mažou a různě se s nimi pracuje. Kurz volně navazuje na seminář věnující se čistě tabulkám a příkazu select. Kdo to zná, může pokračovat přímo tím to rozšiřujícím kurzem.

Účastníci obou kurzů mají slevu 10%

Osnova:

  • Práce s objekty – INDEX, SEQUENCE, VIEW
  • Příkazy – CREATE, ALTER, DELETE, INSERT
  • poddotazy – subquery
  • práce s velkými objemy dat
  • objektová a systémová oprávnění
6 hodin školení přes internet vy a já.