Seminář Vám představí vše, co jako začínající Orace dba musíte znát, plus mé vlastní poznatky z praxe. Obsahově je kurz totožný s certifikovaným školením, které se jmenuje Oracle Database 11g: Administration Workshop I. Školil jsem tyto kurzy a tak vím, že obsah se dá vměstnat do 2 dnů. Předám Vám potřebnou teorii a ukážu i příklady. Budete-li chtít pokračovat v praktických cvičeních, můžete využít jak mou tištěnou knihu, tak stále se rozšiřující ebook.

Tyto základy jsou aplikovatelné na verzi databáze 11g i 12c.

Obsah heslovitě: Architektura, typy souborů, tablespace, uživatelé, role, listener, záloha, obnova, oprávnění, systémové views, enterprise manager, bezpečnost a mnoho dalšího.

Celkově se jedná o 12h ve 2 dnech , které jsou rozděleny na bloky po 45 minutách s 5-10min přestávkami (30min oběd).

Jsem Vám k dispozici PŘED i PO kurzu.