Problém 2:
stalo se, že databáze přstava běže a při kontrole logovacích souborů jsem zjistil, že je zaplněná ASM disková skupina.

ORA-15041: diskgroup space exhausted
Analýza:
Alert.log
=========
Mon Mar 1 11:57:45 2010
Errors in file /opt/app/oracle/admin/replica1/bdump/replica1_arc1_15884.trc:
ORA-19816: WARNING: Files may exist in db_recovery_file_dest that are not known to database.
ORA-17502: ksfdcre:4 Failed to create file +DATA
ORA-15041: diskgroup space exhausted

SQL> select a.name DiskGroup, b.disk_number Disk#, b.name DiskName, b.total_mb, b.free_mb, b.path, b.header_status
2 from v$asm_disk b, v$asm_diskgroup a
3 where a.group_number (+) =b.group_number
4 order by b.group_number, b.disk_number, b.name
5 /
DISKGROUP DISK# DISKNAME TOTAL_MB FREE_MB PATH HEADER_STATU
————— —– ——————– ———— ———— ———————————– ————
DATA 0 DATA_0000 148,256 0 /dev/raw/raw1 UNKNOWN
*************** ———— ————
sum 148,256 0

SYS@replica1 SQL> show parameter recovery
NAME TYPE VALUE
———————————— ———– ——————————
db_recovery_file_dest string +DATA
db_recovery_file_dest_size big integer 106290M
recovery_parallelism integer 0

Řešení:

Odzálohovat a smazat nepotřebné archívní soubory. Nejlehčí je využít RMANa.

RMAN> backup archivelog all delete input;
Starting backup at Mar 01 2010 11:59:06
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1

ls -ltr

-rw-r—– 1 oracle oinstall 1612922880 2010-02-17 10:16 38l67qh7_10_1
-rw-r—– 1 oracle oinstall 24561664 2010-02-17 10:16 39l67uoj_1_1
-rw-r—– 1 oracle oinstall 2147483648 2010-03-01 12:05 3cl7fmcu_1_1
-rw-r—– 1 oracle oinstall 2147484160 2010-03-01 12:05 3cl7fmcu_2_1Komentáře