Plno z vás nejsou odborníci přímo na databáze Oracle a nemají ani z podstaty svého pracovního zařazení nutnost rozumět principu fungování databáze. Přesto čas od času potřebujete nějakým způsobem do databáze přistoupit a získat konkretní data, informace. Potřebujete rychle a efektivně získat potřebný záznam nebo záznamy a v čitelné, úhledné formě je prezentovat nebo předat dál.

K tomu slouží SQL příkaz SELECT. Nejdůležitější pomocník jak databázových administrátorů, tak programátorů. Bez něj je pro Vás databáze jako zamčená truhla, ke které nemáte klíč. Pomocí příkazu SELECT můžete data z databáze získat.

Rád bych Vám během daného semináře ukázal jaké máte možnosti při formátování vašich REPORTŮ. Někteří máte přístup přes Sqlplus, jiní máte k dispozici GUI, jako třeba SQL Developer.

Nemusíte být zrovna programátor, analytik či DBA. Znalost a schopnost vytvořit přehledný report z dostupných dat bude nedílnou součástí každé pracovní pozice, účetní, recepční, sekretářka, manažer, vedoucí a další.

Chtěl bych Vám ukázat na příkladech

  • Jak můžete vytvořit úhledný report z příkazové řádky.
  • Jak uložit data do souboru.
  • Jak formátovat sloupce.
  • Jak si můžete pohrát s hlavičkou reportu.
  • Jaké možnosti má příkazový řádek sqlplus
  • a další užitečné informace

Popis všech DML, DDL, DCL a transačních příkazu je podrobně probírán na Workshopu: Základy SQL a PL/SQL (nutné pro DBA)

Konkrétně bych rád ukázal, možnosti, které nabízí SQL*Plus. O SQL developeru je jiný seminář SQL Developer.

Proměnné pro vylepšení REPORTŮ:

SET LINESIZE
SET PAGESIZE
SET NEWPAGE
SET TRIMSPOOL ON
COLUMN
TITLE, BTITLE
REPHEADHER
REPFOOTER
BREAK
COMPUTE
SPOOL
ALI[AS]
CLE[AR]
FOLD_A[FTER]
FOR[MAT]
HEA[DING]
JUS[TIFY]
LIKE
NEWL[INE]
NEW_V[ALUE]
NO[PRI[NT]]
NUL[L]
ON|OFF
WRA[PPED]
TRU[NCATED]