1 denní rozšiřující kurz. Předpokládá se, že máte určité základy a již jste databázi Oracle aspoň viděli. Před tímto kurzem doporučuji absolvovat základní kurz administrace Administrace Oracle I – pro začátečníky (junior DBA). Podíváme se hlouběji na témata, ladění, zálohování, bezpečnosti a další oblasti.

Pro každého účastníka kniha „Hotová řešení“ ZDARMA.

Osnova, která se může lišit v závislosti na znalostech posluchačů.

  • RMAN – konfigurace
  • Zálohování a obnova – různé scénáře, zaměřené na praxi
  • Flashback – veškeré typy
  • Duplikování databáze – klonování nebo přesun databáze na jiný server
  • Bližší pohled na pamět
  • Jak přistupovat k ladění a něco o reportech AWR a Statspack

Příklady namátkově

Zálohování a obnova
Nastavení nástroje RMAN pro zálohy
Záloha kontrolního souboru
Záloha celé databáze (Whole backup)
Záloha archivních souborů
Záloha datového souboru
Záloha tabulkového prostoru
Vytvoření a zaregistrování databáze do recovery katalogu
Vytvoření kopie databáze pomocí RMAN příkazu DUPLICATE
Obnova kopie kontrolního souboru
Obnova kontrolního souboru ze zálohy
Obnova datového souboru
Obnova tabulkového prostoru – Point-in-time-recovery databáze
Obnova datového souboru na jiné místo než původní
Použití Data recovery advisoru
Použití Health monitoru
Oprava poškozeného bloku v souboru
Použití balíku DBMS_REPAIR
Block change tracking – zrychlení přírůstkových záloh

Flashback
Obnova smazané tabulky pomocí Flashback Table
Obnova pomocí Flashback Table – rozšíření
Obnova celé databáze pomocí Flashback databáze
Hledání dat z minulosti pomocí Flashback query
Procházení historických dat pomocí Flashback version query
Sledování transakce pomocí Flashback transaction query
Uchování historie změn v tabulce pomocí Flashback data archive
Obnova transakce pomocí Flashback Transaction s použitím Logmineru