Problém 4:
Dost často jsem slýchával od posluchačů otázku. Jak velká je vlastně databáze a kolik je zde volného místa? V případě, že používáte pro správu Enterprise manager, je možné tuto informaci získat velmi jednoduše. Zde je dotaz, kterým to zjistíte v sqlplus.
Řešení:
col „Database Size“ format a20

col „Free space“ format a20
col „Used space“ format a20
select round(sum(used.bytes) / 1024 / 1024 / 1024 ) || ‚ GB‘ „Velikost databaze“
, round(sum(used.bytes) / 1024 / 1024 / 1024 ) –
round(free.p / 1024 / 1024 / 1024) || ‚ GB‘ „Obsazene misto“
, round(free.p / 1024 / 1024 / 1024) || ‚ GB‘ „Volne misto“
from (select bytes from v$datafile union all
select bytes from v$tempfile union all
select bytes from v$log) used,(select sum(bytes) as p
from dba_free_space) free
group by free.p
/

Výstup:

Velikost databaze Obsazene misto Volne misto
—————— ——————– ——————–
183 GB 165 GB 18 GBKomentáře