Problém 5:
Dost často se v Grid controlu verze 10.2.0.4 nedařilo odstranit databazový cíl skrze webové rozhraní. Tento objekt se musel odstanit z sqlplus.
Stačí k tomu přiložený příkaz.

SQL> exec mgmt_admin.delete_target(’orcl’,’oracle_database’);
BEGIN mgmt_admin.delete_target(’orcl’,’oracle_database’);

END;
*
ERROR at line 1:
ORA-20238: Target orcl:oracle_database is currently in the process of being deleted ORA-06512:
at “SYSMAN.MGMT_ADMIN”, line 445
ORA-06512: at “SYSMAN.MGMT_ADMIN”, line 586
ORA-06512: at line 1

Řešení:

exec mgmt_admin.delete_target_internal(’orcl’,’oracle_database’);

Více se dočtete a metalinku Note:376905.1 a Note:419956.1Komentáře