Zákazník mě požádal o rychlou analýzu obsazení ASM skupin a pak kontrolu největších objektů v každé databázi a následně i o predikci, trend růstu daných databází. To vše na standard edici, takže poměrně s omezenými možnostmi.

Naštěstí mám daného zákazníka delší dobu na monitoringu, takže mě stačilo se podívat přes TSMON na trend růstu databáze.

trend_rustu_db_tsmon

Dále jsem se tedy podíval na největší objekty, zda-li by se dalo něco archivovat, případně smazat.

top_objects_tsmon

Takže bylo poměrně rychle jasné, co se v databázi nachází.

Podíval jsem se až na úroveň tablespace, který se mě zobrazil ve výpisu výše.

tred_rustu_tablespace

To mě ale neřeklo nic o obsazení ASM, ale to se dá zjistit z sqlplus. Dodělám si dané dotazy i do TSMONu, takže to budu mít ihned po ruce. Zde se jednalo a RAC řešení proto je ve výpisu i CRS disková skupina.

 DG# NAME AU_SZ STATE TYPE TOTAL_MB FREE_MB OFFLINE_DISKS
---------- --------------- ---------- ----------- ------ ---------- ---------- -------------
 3 FRA 1048576 MOUNTED EXTERN 448000 429098 0
 2 DATA 4194304 MOUNTED EXTERN 2283896 246180 0
 1 CRS 1048576 MOUNTED EXTERN 8196 3567 0

Ale co když je do ASM připojeno více databází? V mém případě dokonce osm, tak která zabírá nejvíce místa? K tomu jsem dohledal docela pěkný dotaz zde

asm_per_database

 

 Komentáře