Asi jste si toho všimli, že Oracle 12c velmi rychle zaplňuje SYSAUX tablespace.
Je díky tomu, že tam je defaultně nastaveno pravidlo pro logování ORA_SECURECONFIG.

SQL> SELECT * FROM SYS.AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES;

USER_NAME POLICY_NAME ENABLED_ SUC FAI
---------------------------------------------------------------------
ALL USERS ORA_SECURECONFIG BY YES YES
SQL> SELECT POLICY_NAME, AUDIT_OPTION, AUDIT_OPTION_TYPE
 2 FROM AUDIT_UNIFIED_POLICIES
 3 where policy_name = 'ORA_SECURECONFIG'
 4 order by policy_name, AUDIT_OPTION;

POLICY_NAME AUDIT_OPTION AUDIT_OPTION_TYPE
------------------------- ------------------------- -------------------------
ORA_SECURECONFIG ADMINISTER KEY MANAGEMENT SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG ALTER ANY PROCEDURE SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG ALTER ANY SQL TRANSLATION SYSTEM PRIVILEGE
 PROFILE
ORA_SECURECONFIG ALTER ANY TABLE SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG ALTER DATABASE SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG ALTER DATABASE LINK STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG ALTER PLUGGABLE DATABASE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG ALTER PROFILE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG ALTER ROLE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG ALTER SYSTEM SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG ALTER USER STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG AUDIT SYSTEM SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG CREATE ANY JOB SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG CREATE ANY LIBRARY SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG CREATE ANY PROCEDURE SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG CREATE ANY SQL TRANSLATIO SYSTEM PRIVILEGE
 N PROFILE
ORA_SECURECONFIG CREATE ANY TABLE SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG CREATE DATABASE LINK STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG CREATE DIRECTORY STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG CREATE EXTERNAL JOB SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG CREATE PLUGGABLE DATABASE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG CREATE PROFILE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG CREATE PUBLIC SYNONYM SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG CREATE ROLE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG CREATE SQL TRANSLATION PR SYSTEM PRIVILEGE
 OFILE
ORA_SECURECONFIG CREATE USER SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG DROP ANY PROCEDURE SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG DROP ANY SQL TRANSLATION SYSTEM PRIVILEGE
 PROFILE

ORA_SECURECONFIG DROP ANY TABLE SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG DROP DATABASE LINK STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG DROP DIRECTORY STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG DROP PLUGGABLE DATABASE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG DROP PROFILE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG DROP PUBLIC SYNONYM SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG DROP ROLE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG DROP USER SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG EXEMPT ACCESS POLICY SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG EXEMPT REDACTION POLICY SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG GRANT ANY OBJECT PRIVILEG SYSTEM PRIVILEGE
 E
ORA_SECURECONFIG GRANT ANY PRIVILEGE SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG GRANT ANY ROLE SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG LOGMINING SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG LOGOFF STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG LOGON STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG PURGE DBA_RECYCLEBIN SYSTEM PRIVILEGE
ORA_SECURECONFIG SET ROLE STANDARD ACTION
ORA_SECURECONFIG TRANSLATE ANY SQL SYSTEM PRIVILEGE

Řešení

Řešení může být vypnutí dané politiky.

SQL> noaudit policy ORA_SECURECONFIG;
 Noaudit succeeded.

SQL> SELECT * FROM SYS.AUDIT_UNIFIED_ENABLED_POLICIES;
 no rows selected

Já osobně, pokud se mě do databáze připojují uživatelé pouze přes aplikační server, tak vypínám i CREATE SESSION.

SQL> noaudit create session;
 Noaudit succeeded.

Případně vše, je-li to test.

SQL> noaudit all;
 Noaudit succeeded.


Komentáře