Předpokládá se, že účastníci webináře znají základní architekturu databáze. Doporučuji nejdříve absolvovat úvodní webinář věnující se architektuře databáze Oracle Oracle DBA – Architektura. Dále můžete pokračovat ve studiu webináři Core Oracle DBA – ZMĚNA BLOKU.

Hlavním tématem je součinnost a návaznost jednotlivých kroků, které je potřeba vykonat, než se databáze otevře uživatelům.

Co se děje na pozadí při vyvolání příkazu startup/shutdown?

Pokud si nejste jistí nebo nevíte, podívejte se na daný webinář.

40 minut prezentace a budete zase o něco chytřejší.

startup

Vysvětlím Vám jednotlivé kroky, které databáze musí udělat, aby se k ní nakonec mohli přihlásit uživatelé.

  • Víte, jak spolu souvisí init file a control file?
  • Proč máme režim mount?
  • Co se dělá dělat v nomount režimu?
  • Kdy se děla backup?
  • Bez kterých souborů databázi neotevřete, kde jsou uložené a co vše se spouští na pozadí, abyste nakonec mohli spustit select * from dual.


Do podrobna se vše plus další administrační úkony řeší na Workshopu: Administrace Oracle I – pro začátečníky nebo v online semináři.

Prezentace daného webináře.